in an, thiet bi nganh in, may ghi kem, cung cap thiet bi may in, thiet bi nganh in,

adv-tanmylong.com
adv-tanmylong.com
icon
icon
icon
icon
Đặng Phượng Nhi : 0932378811
icon
Điêu Vĩnh Huê : 0903046023
slider
slider
slider
slider

介绍

欣美隆貿易責任有現公司 (20/1/2014 - 20/2/2015)

gt

Details posts

网平打版机 8600 N-Z

Price: 0 VNĐ

Quantity:

Views: 5528

机器保固三个月 包含: 
1/ 网平打版机 8600 N-Z
2/ 过桥
3/ 新图艺 冲版机
4/ 自动收版机

照片:

 

       

收版机的照片

          

 

icon
  • dt
  • dt