in an, thiet bi nganh in, may ghi kem, cung cap thiet bi may in, thiet bi nganh in,

adv-tanmylong.com
adv-tanmylong.com
icon
icon
icon
icon
Đặng Phượng Nhi : 0932378811
icon
Điêu Vĩnh Huê : 0903046023
slider
slider
slider
slider

介绍

欣美隆貿易責任有現公司 (20/1/2014 - 20/2/2015)

gt

Details posts

CTP柔版机

Price: 0 VNĐ

Quantity:

Views: 2650

机器参数

 

FLEXO CTP – EXTERNAL DRUM

 

 

机器名

DX640F-64

雷射头数量

64

产能

4.8m2/h

最大尺寸

640-800

厚度

0.175-3.94 mm

解析度

4000 dpi

体积

1170 (长 ) x 890 (宽 ) x 1019 ( 高 )

电源

3kW/220v, 50/60Hz

环境

 温度18-30oC, 湿度 40-70%

 

icon
  • dt
  • dt