in an, thiet bi nganh in, may ghi kem, cung cap thiet bi may in, thiet bi nganh in,

adv-tanmylong.com
adv-tanmylong.com
icon
icon
icon
icon
Đặng Phượng Nhi : 0932378811
icon
Điêu Vĩnh Huê : 0903046023
slider
slider
slider
slider

介绍

欣美隆貿易責任有現公司 (20/1/2014 - 20/2/2015)

gt

Details posts

爱司凯 AURA 800E

Price: 0 VNĐ

Quantity:

Views: 2680

机器类型

Flexo + CTP 800E

曝光方式

外鼓式

照片系统

16 通道

速度

1.1m² /h

最大雕版幅面

25" x30"/635mm x762mm

最小雕版幅面

100mmx100mm

适用版材类型

数码水洗凸版、数码水洗柔版、数码溶剂型柔版

版材厚度

0.7mm-2.84mm

应用范围

标签、商标

分辨率

4000dpi , optional:3000dpi or 2400dpi

控制接口

USB2.0

上版方式

手动上下版

调焦方式

动态聚焦

激光寿命

>10000h

机器尺寸

1,630×1,170×965 mm (L×W×H)

重量

800Kg

电源功率

 220V/50HZ, 60HZ/3KW

环境

温度 18-30℃ , 湿度 : 10%-80%

icon
  • dt
  • dt