in an, thiet bi nganh in, may ghi kem, cung cap thiet bi may in, thiet bi nganh in,

adv-tanmylong.com
adv-tanmylong.com
icon
icon
icon
icon
Đặng Phượng Nhi : 0932378811
icon
Điêu Vĩnh Huê : 0903046023
slider
slider
slider
slider

介绍

欣美隆貿易責任有現公司 (20/1/2014 - 20/2/2015)

gt

您好!

您可以透过以下方式,将您的档案寄给我们:

 

1. Chế Bản Hoàn Hảo :

 

 Skype : hungthietke_vietin

 Gmail  : 

 

2. Chế Bản Tân Minh Thư :

 

  Skype :  tanminhthucheban

  Gmail  : tanminhthu2000@gmail.com

 

3. Chế Bản Thiên Hồng Phúc :

 

地址: 25 Lê Niệm, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM

Gmail : tanphuketoanthienhongphuc@gmail.com

Skype : thienhongphuctanphu

 

icon
  • dt
  • dt